سوابق حرفه ای کاپیتان فروش

::25سال فعالیت درزمینه فروش در سطوح مختلف از جمله فروشندگی سرپرستی مدیریت فروش و بازاریابی
:: مشاور و مدرس مباحث فروش برای بسیاری از سازمانها از جمله سن ایچ ، دامداران ، قاسم ایران ، گروه گلرنگ ، کاسترول
:: مدیر بازار یابی و فروش لبیات پاستوریزه پاک
:: مدیر فروش سازمانی کاله
:: اولین مبتکر طراحی و اجرای دوره آموزشی ویزیتور حرفه ای برای ا ولین بار در ایران
:: مدرس کارگاه آموزشی فروش تلفنی
:: مدرس دوره کاربردی آموزش سرپرستی اثربخش ( ویژه واحد فروش )
:: مدرس دوره اصول و فنون مذاکرات تجاری با ویژگی های ایرانی
:: برگزار کننده سمینار اصول راه اندازی کسب و کار کوچک ( کار آفرینی با خرده سرمایه )
:: اجرای بیش از 222 دوره آموزش فروشندگی و سرپرستی فروش برای بسیاری از شرکت ها و مراکز آموزشی
:: مدرس مرکز آموزش بازرگانی و مرکز آموزش مدیریت صنعتی در مباحث فنون و متد های حرفه ای فروش و بازاریابی
:: مدیر بازرگانی صندوق حمایت از فرصت های شغلی
:: مدیر فروش شرکت بازرگانی کارا
:: مدرس دروه MBA در مدرسه عالی مدیریت
:: مدرس رسمی دوره های تخصصی مدیریت بازاریابی و فروش سازمان فن و حرفه ای ایران
:: عضو انجمن مدیریت ایران
احد حیدری، کاپیتان فروش و مدرس بازاریابی و فروش
00:00:00
تعداد دوره ها
00:00:00
تعداد دوره ها
00:00:00
تعداد دوره ها
00:00:00
تعداد دوره ها